Mini logo

Gamle browsere.

Oplev internettet sikrere og hurtigere med den nye browser. Vi har optimeret MINI til morgendagens krav til tilgængelighed.
Læs mere her
Tip: Du surfer altid opdateret med din smartphone.

Opdater din browser
Bestil prøvetur

MINI Mobile Care

YDERLIGERE OPLYSNINGER.

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM MINI VEJHJÆLP MOBILE CARE.

Aftalebetingelser for den gratis mobilitetsgaranti.

Det første, du skal gøre, er at kontakte vores MINI Vejhjælp Mobile Care:

Hotline i Danmark: 80 30 40 45
International hotline: +45 80 30 40 45 *

Oplys, nøjagtigt hvor du befinder dig, evt. årsagen til driftstoppet eller en beskrivelse af problemet samt et telefonnummer, vi kan kontakte dig på. MINI Vejhjælp Mobile Care iværksætter herefter alle nødvendige trin.

* Taksten afhænger af den nationale telefonudbyder.

 

SÅDAN GØR DU, HVIS DU FÅR ET PROBLEM MED BILEN:

Det første, du skal gøre, er at kontakte vores MINI Vejhjælp Mobile Care:

Hotline i Danmark: 80 30 40 45
International hotline: +45 80 30 40 45 ¹

Oplys, nøjagtigt hvor du befinder dig, evt. årsagen til driftstoppet eller en beskrivelse af problemet samt et telefonnummer, vi kan kontakte dig på. MINI Vejhjælp Mobile Care iværksætter herefter alle nødvendige trin.

¹ Taksten afhænger af den nationale telefonudbyder.

 

GODTGØRELSE AF UDGIFTER.

Vi dækker som udgangspunkt kun omkostninger, der i type og omfang er aftalt med MINI Vejhjælp Mobile Care

Som regel afholder vi omkostningerne til alle MINI Vejhjælp Mobile Care-tjenester direkte. Såfremt du undtagelsesvis selv må afholde udgifter, vil vi omgående sørge for godtgørelse. Vi skal blot bruge de originale regninger for de pågældende ydelser (fx fra et bugseringsfirma) sammen med en kopi af reparationsregningen og en fuldt udfyldt skadesanmeldelse.

FØLGENDE DÆKKES IKKE:
- Udgifter, som også skulle have været afholdt under normale omstændigheder, fx udgifter til brændstof eller betalingsveje.

- Særlige hotelomkostninger som fx forplejning/minibar.

- Alle udgifter eller tab, der opstår direkte eller indirekte som følge af uheldet, fx tabt fortjeneste, tilbagekaldelsesudgifter, aflysning af arrangementer (billetgyldighed).

- Udgifter til reparationer og reservedele samt til drifts- og hjælpestoffer.

 

GYLDIGHEDEN AF MINI VEJHJÆLP MOBILE CARE.

MINI Vejhjælp Mobile Care-ydelserne gælder ved problemer med bilen i følgende europæiske lande:

Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien og Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien (inkl. De Kanariske Øer), Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

 

DEFINITION AF ET DRIFTSTOP.

Et driftstop defineres som et problem med bilen, der gør det umuligt at fortsætte kørslen.

 

RET TIL MINI VEJHJÆLP MOBILE CARE-YDELSER.

Retten til at modtage MINI Vejhjælp Mobile Care-ydelser kan kun gøres gældende, såfremt uheldet ikke skyldes bilens fører eller en ydre påvirkning. Undtagelse: I tilfælde af punkteringer ydes vejhjælp som beskrevet under vejhjælp i den generelle del om mobilitetsservice.

YDELSERNE FRA MINI VEJHJÆLP MOBILE CARE, GÆLDER IKKE
- ved regulære serviceeftersyn og ved tekniske aktioner eller tilbagekaldelsesaktioner
- i tilfælde af ulykke, tyveri eller hærværk samt mulige følgeskader heraf
- skader, som er opstået som følge af fortsætlighed eller grov uagtsomhed
- skader, som er opstået ved opvisninger og tilhørende træningskørsel, hvor formålet er at opnå bilens tophastighed
- skader, der kan henføres til monteringen af dele, der ikke er godkendt af producenten, eller foretagelsen af konstruktive ændringer af bilen, der ikke er godkendt af producenten.